Referensobjekt

MSA AB har jobbat i många spännande projekt och med många olika kunder. Här hittar ni några av projekten.

Lekparker 2018

Uppförande av lekparker ingår i de uppdrag vi utför, vi har uppfört en mängd lekparker med olika kommuner som uppdragsgivare.

Trädgårdsvägen - Nykvarn 2015-2017

Om- och nybyggnad av väg/VA, inklusive belysning, el, fiber, pumpstation Beställare : Nykvarns kommun

Markarbete Huddinge 2015-2017

Mark och grundarbeten vid till- och ombyggnad av Kvarnbergaskolan. Beställare PEAB Sverige AB.

Plank/Insynsskydd kv. Karaffen  2016

Uppförande av plank mot kvarter Karaffen i Nykvarn. Beställare AB Nykvarnsbostäder.

Timglashållplats - NYKVARN 2016

Anläggning av timglashållplats Järnavägen i Nykvarn. Beställare Nykvarns kommun.

Industriplatta - Vidbynäs 2016

Mark och betongarbeten för ny industrifastighet. Beställare Vidbynäs Golfanläggning AB.

Industriplattor - Södertälje 2015-2016

Mark och betongarbeten för nya industrifastigheter.
Beställare BST AB.

Bullerplank - Årstadal 2015

Byggnation av bullerplank, sättning av fundament utmed nya tvärbanan. Beställare Strukton Rail AB.

Gång/Cykelväg - Nykvarn 2014

Anläggning av 1,5km gång & cykelväg i Nykvarn. Uppdraget utförds åt Nykvarns kommun.

Spårupprustning Saltsjöbaden 2013

Nysättning av L-stöd / staket i samband med spårupprustning Igelboda stationsområde. Beställare Strukton Rail.

Engelskaparken i Nykvarn 2013-2014

Mark och betongarbeten för nya bostadshus.
Beställare FFAB.

Bredbandsutbyggnad 2012-2013

Förläggning av 22km fiber i centralort Nykvarn.
Beställare C-sam AB.

Lundavägen - Nykvarn 2011

Lundavägen Etapp 1 / Nykvarn 2011. Upprustning av väg och utemiljö.Beställare Nykvarns kommun.