På spåret!

Uppstarten

Mälardalens Spår och Anläggning grundades 1999 av Michael Gustavsson. Bolagisering skedde år 2006 och från 2010 bestämde sig Michael, som har ett förflutet i dåvarande Banverket, att satsa helhjärtat på sin affärsidé.

Affärsidén

Grundidén var att utföra uppdrag inom hemkommunen Nykvarn, arbeten relaterade till väg, järnväg, ledningsnät och kommunikation. Nuvarande affärsidé är egentligen densamma, enda skillnaden är att vi utökat vårt geografiska område till att omfatta hela södra delen av Mälardalen.

På Spåret

Hög kvalitet och stort engagemang har alltid genomsyrat vårt arbete, oavsett kund eller storlek på projekt. Det har gett utdelning, vår omsättning har ökat med i snitt 35 % årligen sedan 2010. Michael har fått ta emot så väl utmärkelsen ”Årets företagare” som ”Gasellföretag”.
I takt med att vi fått in rätt personal och rätt maskiner i företaget har vi kunnat utföra större och mer komplexa jobb. Det senaste i raden av större arbeten är en tryckvattenledning i Södertälje som ska försörja Södertälje och Nykvarn med råvatten.
Mälardalens Spår och Anläggning är idag ett väletablerat varumärke inom Nykvarns och Södertälje kommun. Ett varumärke som förknippas med kvalitet i utförande och leveranser. Vi är på Spåret!

Övrigt

Mälardalens Spår och Anläggning AB ingår sedan våren 2021 i koncernen Vestum AB. Vestum AB är en förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar bolag med exponering mot bygg- och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur.

Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö

Mälardalens Spår och Anläggning AB har arbetat fram riktlinjer som ligger till grund för den dagliga verksamheten:

Miljöpolicy
Kvalitetspolicy
Arbetsmiljöpolicy