På spåret!

Uppstarten

Mälardalens Spår och Anläggning grundades 1999 av Michael Gustavsson. Bolagisering skedde år 2006 och från 2010 bestämde sig Michael, som har ett förflutet i dåvarande Banverket, att satsa helhjärtat på sin affärsidé.

Affärsidén

Grundidén var att utföra uppdrag inom hemkommunen Nykvarn, arbeten relaterade till väg, järnväg, ledningsnät och kommunikation. Nuvarande affärsidé är egentligen densamma, enda skillnaden är att vi utökat vårt geografiska område till att omfatta hela södra delen av Mälardalen.

På Spåret

Hög kvalitet och stort engagemang har alltid genomsyrat vårt arbete, oavsett kund eller storlek på projekt. Det har gett utdelning, vår omsättning har ökat med i snitt 35 % årligen sedan 2010. Michael har fått ta emot så väl utmärkelsen ”Årets företagare” som ”Gasellföretag”.
I takt med att vi fått in rätt personal och rätt maskiner i företaget har vi kunnat utföra större och mer komplexa jobb. Det senaste i raden av större arbeten är en tryckvattenledning i Södertälje som ska försörja Södertälje och Nykvarn med råvatten.
Mälardalens Spår och Anläggning är idag ett väletablerat varumärke inom Nykvarns och Södertälje kommun. Ett varumärke som förknippas med kvalitet i utförande och leveranser. Vi är på Spåret!

Övrigt

Koncernen rymmer förutom Mälardalens Spår och Anläggning AB även MWE Fastigheter AB, NS Recycling AB samt MWE Event AB.

MWE Fastigheter äger och utvecklar vårt fastighetsbestånd. Företaget har bland annat uppfört vår nya verkstads- och tvätthall, som står till förfogande för våra anställda. Hallbyggnaden mäter 30 x 10 meter och är bland annat utrustad med en högmodern reningsanläggning.

Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö

Mälardalens Spår och Anläggning AB har arbetat fram riktlinjer som ligger till grund för den dagliga verksamheten:

Miljöpolicy
Kvalitetspolicy
Arbetsmiljöpolicy