Kabelförläggning Rosenlund

Schakt för kraftkablar i Rosenlund, Södertälje. Beräknad längd cirka 3 500 meter. Beställare är Telge Nät AB. Utförandetid september 2020 - december 2020.