Landsbygdsfiber Enhörna

Schakt för fiberkanalisation i Enhörna, Södertälje. Beräknad längd cirka 40 000 meter. Beställare är Qualit AB. Utförandetid september 2020 - december 2020.