Markarbeten Hovsjö

Mark-, grund- och VA-arbeten i samband med ett äldreboende i Hovsjö, Södertälje. Beställare är PEAB Sverige. Utförandetid september 2020 - oktober 2021.