Ramavtal anläggning och beläggninsarbeten

Mälardalens Spår och Anläggning AB har skrivit ramavtal med Nykvarns kommun gällande mark- och anläggningsentreprenader, avhjälpande och underhåll av vägbeläggningar samt vägmarkeringar inom Nykvarns kommun.

Avtalets totala värde beräknas till ca. 15-25 Mkr och avtalstiden är 2020-2023.