Ramavtal El- och stadsnät

Mälardalens Spår & Anläggning AB har tilldelats ramavtal gällande utförandeentreprenad för mark- och ledningsarbete i samband med utbyggnad och ombyggnad av ledningar för el- och stadsnät.

Avtalet är värt cirka 35 Mkr per år och beställare är Telge Nät AB, avtalstiden är 2019-2023.