Ramavtal Fjärrvärme/VA

Mälardalens Spår & Anläggning AB har tilldelats ramavtal gällande utförandeentreprenad för mark- och ledningsarbete i samband med utbyggnad och ombyggnad av ledningar för fjärrvärme/kyla, vatten, avlopp och dagvatten.

Avtalet är värt cirka 8,5 Mkr och beställare är Telge Nät AB, avtalstiden är 2019-2023.