Mälardalens Spår och Anläggning 20 år

1999 grundade Michael Gustavsson Mälardalens Spår och Anläggning AB, 20 år senare är det nu 25 medarbetare och bolaget består idag av 4 olika verksamheter under moderbolaget MWE Holding AB. Mälardalens Spår och Anläggning AB som utför uppdrag inom väg, järnväg, ledningsnät och markanläggning. MWE Maskin AB som förser de egna verksamheterna med entreprenadmaskiner och lastbilar. NS Recycling AB som återvinner inerta massor till fyllnadsmassor. MWE Fastigheter AB som förvärvar och utvecklar mark.

Läs mer om Mälardalens Spår och Anläggning resa här