Pumpstation Bastmora

Renovering och uppgradering av pumpstation i Bastmora, Södertälje. Pumpstationen dimensioneras för den nya råvattentryckledningen. Beställare är Telge Nät AB. Utförandetid aug 2018 – dec 2018.