Totalentreprenad Dammköksvägen

Totalentreprenad Dammköksvägen inklusive projektering/markberedning/väg/VA/belysning, Nykvarn. Området blir ett helt nytt bostadskvarter. Beställare är Nykvarns kommun. Utförandetid aug 2018 – dec 2018.