Tryckvattenledning Telge Nät

Vi bygger råvattentryckledning i Bastmora, Södertälje. Ledningen ersätter befintlig ledning, har en sträckning om 3 200 meter, och är tänkt att försörja Södertälje och Nykvarn med råvatten. Beställare är Telge Nät AB och ordern är värd över 30 Mkr. Utförandetid mars 2018 – mars 2019.