Kvarter Dagliljan i Västergård, Södertälje 

Projektet avser ombyggnation av Södra Dagliljan Västergård. Arbeten omfattar bland annat bergschakt och bergförstärkning, nybyggnation av lokalgata och GC väg med tillhörande allmänna VA-ledningar, gatubelysning samt arbeten för el- stadsnät- tele- och fjärrvärmeledningar.