Tryckstegringsstation

Mälardalens Spår och Anläggning AB har i samarbete med Norvatek AB fått totalentreprenad på uppförande av ny tryckstegringsstation i Lina, Södertälje, för vattendistribution till Nykvarn/Salem/Södertälje. Värde på entreprenaden är cirka 14 miljoner kronor. Beställare är Telge Nät AB. Utförandetid november 2021 - juli 2022.