Kraftkabelförläggning Södertälje

Mälardalens Spår och Anläggning AB schaktar och lägger ner cirka 2000 meter kraftkabel längs Nyköpingsvägen, Södertälje. Beställare är Telge Nät. Utförandetid maj - oktober 2021.