Markarbete Almnäs

Mälardalens Spår & Anläggning utför mark- och VA-arbeten för Postnords nya logistikcenter i Almnäs industriområde utanför Södertälje. Beställare är PEAB Sverige. Utförandetid maj 2021 - maj 2022.