Vestum AB (publ) förvärvar MSA AB

MSA AB har sedan starten 1999 ständigt utvecklats till att bli en välrenommerad entreprenör inom mark, anläggning och Infrastrukturarbeten.

Vi är nu glada att ingå i en större organisation som möjliggör fortsatt utveckling av bolaget med synergieffekter av att ingå i en större koncern.

https://www.vestum.se/ir/pressmeddelanden/vestum-genomfor-fyra-forvarv-av-specialistbolag-med-exponeri-86256?from=2021-05-20