Varmt välkommen till

Mälardalens Spår & Anläggning AB

Vi bedriver arbeten relaterade till infrastruktur såsom väg, järnväg, ledningsnät och kommunikation. Med kunniga medarbetare och modern maskinpark levereras rätt kvalitet och väl utförda arbeten. Verksamheten har sitt säte i Nykvarn och arbeten sker främst i Mälardalen.

Läs mer om verksamheten

Pumpstation Bastmora
maj 22, 2018 | Renovering och uppgradering pumpstation i Bastmora, Södertälje

Läs mer

Totalentreprenad Dammköksvägen
maj 1, 2018 | Nytt bostadskvarter i Nykvarn

Läs mer

Råvattentryckledning Telge Energi
dec 27, 2017 | Vi bygger råvattentryckledning i Bastmora, Södertälje.

Läs mer

Utnämning Gasellföretag
dec 14, 2017 | Mälardalens Spår och Anläggning utses till ”Gasellföretag”.

Invigning hall
nov 23, 2017 | Mälardalens Spår och Anläggning inviger sin ny tvätt- och verkstadshall.

Läs mer